E-Devlet Öğrenci Belgesi Alma E-Okul ve E Devlet Üzerinden Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır, Nereden Çıkarılır? İlkokul, Lise, Üniversite Son Dakika Eğitim Haberleri

Dolayısıyla sosyal medya aracılığıyla teşhircilik yapmak fiili hayasızca hareketler suçunu oluşturacaktır. Teşhircilik suçunun sosyal medya aracılığıyla işlenmesi halinde, bizzat teşhir görüntüsünün sahibi, kendi görüntüsünü diğer kişilerle paylaşmaktadır. Blizzard’ın çevrim içi oyun hizmetlerine ve etkileşimli oyunlarına ve oyunlarını Battle.net oyun hizmeti Platformu aracılığıyla kullanıma sunan diğer geliştiricilerin (“Lisans Verenler”) etkileşimli oyunlarına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. (Blizzard’ın ve Lisans Verenlerin oyunları burada toplu olarak “Oyunlar” olarak anılacaktır). Bu Sözleşme, Platformu kurmanız ve kullanmanız için size lisans verilen hüküm ve koşulları belirler ve sizinle Blizzard arasındaki ilişkinin aşağıda belirtilen diğer yönlerini düzenler. Eşlerden birinin kumara olan düşkünlüğü nedeniyle açılan boşanma davalarında, eşin kumar oynadığının ispatlanması oldukça önemlidir. Konuya ilişkin Yargıtay’ın eski tarihli kararlarında, kumar oynandığının kanıtlanması bakımından, yalnızca tanık beyanlarına dayanılarak hüküm kurulamayacağı ifade edilmekteydi. Neyse ki bu karardan dönülmüş ve artık her türlü hukuka uygun delille bu durumun kanıtlanabileceğine kanaat getirilmiştir. Nitekim güncel nitelikli bir kararda, yalnızca akrabalardan oluşan tanıkların beyanlarının dahi hükme esas alınabileceği ifade etmektedir. Oynatılan maçlar Yurtdışı maçları ise; dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz.

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3)Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (4)Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Maddeye göre, (1)Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2)Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (3)Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. Maddeye göre, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yine kişilere ait ses görüntü fotoğraf, video konuşma kayıtlarının içeriği vb.

İnternet sitemizde kullanılan çerezleri engellemeniz halinde, internet sitemizden alınan verimin düşeceğini ve internet sitemizin düzgün çalışmayabileceğini bilgilerinize sunarız. Bu internet sitesinde yer alan tüm bilgiler ve logoya ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Kulaçoğlu Hukuk Bürosu’na aittir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında, aile birliği görevlerinin ihlaline neden olacak şekilde kumar oynanması, boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. Eşlerden birinin kumar bağımlısı olması, yahut bağımlılık düzeyinde olmamakla beraber çok sık kumar veya at yarışı, bahis gibi şans oyunları oynaması, şiddetli geçimsizliğe neden olabilmektedir. Esasında kumar, ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşüren bir alışkanlığa dönüşebilmektedir. Kumarın, çoğunlukla maddi külfete neden olması nedeniyle, kumar oynayan eşin, diğer eş ve aile bireyleri üzerinde ekonomik bir şiddet uyguladığını söylemek bile mümkündür. Şu halde, eşin çok sık kumar oynaması, bir boşanma sebebi olarak kabul edilebilir. Son zamanlarda sık karşılaştığımız dolandırıcılık türlerinden birisi de sahte bahis dolandırıcılığıdır. Bazen kaçak bahis veya kumar sitesinde kazanan kişilere, sitenin ödeme yapmaması şeklinde suç işlenmektedir. Bazen güya kazanılan paranın ödenmesi için “vergi”, “komisyon” veya “masraf” adı altında para tahsil etdilmektedir. Birincisi bu tür dolandırıcı sitelerinde hiçbir zaman para kazanamazsınız, kazansanız da alamazsınız. Dolayısıyla  bu tür kaçak kumar veya kaçak bahis sitelerinin genelde size ödeme yapması zaten ihtimal dahilde değildir.

Bu uygulamalar üzerinden iletişimin ve insanlarla etkileşime geçmenin oldukça basit ve hızlı olması, bireylerin sosyal medya aracılığıyla sergiledikleri davranışları önemsemeyip kendilerine ulaşılamayacağı düşüncesi ile hareket etmeleri maalesef bazı sorunlara sebep olmaktadır. Nitekim sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, yorumlar, mesajlaşmalar, elektronik postalar her zaman hukuka uygun olmamaktadır. Tabii ki hukuk düzeni, sosyal medya üzerinden kişilik haklarının ihlal edilmesini de birtakım hukuki ve cezai sonuçlara bağlamıştır. Bu yazıda sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar incelenecek ve hukuki korunma yollarından bahsedilecektir. Bilinmesi gerekir ki hak ihlaline neden olan kişilere çok kısa sürede ulaşılmakta ve cezai ve hukuki işlemler en kısa sürede yerine getirilmektedir. Madde 9/A’ya göre, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir. Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere kanunlarda özel bir düzenleme bulunmadığı müddetçe idari para cezaları hakkında Kabahatler Kanunu’nda yer alan düzenlemeler uygulanacaktır. Bu açıdan idari para cezalarına karşı genel itiraz süresi de Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Çerez kullanımının durdurulması, internet sitemizdeki bazı fonksiyonların kullanımını sınırlandırabilecektir. B) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bahis dolandırıcılığı, yasadışı bahis siteleri veya hileli kaçak siteler üzerinden işlenen internet dolandırıcılığı türlerinden birisidir. Kayıt dışı ve denetim dışı faaliyet gösteren bu tür kaçak kumar bahis siteleri  hızla yayılmıştır. Özellikle son birkaç senede ve “bahis dolandırıcılığı” ve “kumar dolandırıcılığı” yapmaya başlamıştır. Hukuka aykırı şekilde ve yasadışı faaliyet gösteren bu siteler hileli yazılım ve teknik yöntemler kullanarak oyuncuları dolandırmaktadır. Bu tür hileli ve illegal bahis siteleri bilişim suçları kategorisinde yer alan ve “internet yoluyla dolandırıcılık” niteliğindeki suçların işlendiği yerlerdir.

Sosyal medya üzerinden en çok işlenen suçların başında hakaret suçu gelmektedir. Bir kişiye sosyal medya araçları ile sövmek, o kişinin şeref ve saygınlığına saldırmak, o kişiyi aşağılamak fiilleri hakaret suçunu oluşturur. Bir kimseyi sosyal medya üzerinden aşağılamak, sövme şeklinde de olabilir, o kişinin saygınlığına zarar verecek fotoğraf veya videoları yayınlamak suretiyle de olabilir. Atılan tweetler, forumlardaki görüşler, Facebook paylaşımları veya Instagram yorumları üzerinden, aşağılayıcı, küçük düşürücü, husumete maruz bırakıcı yazılı, görsel ve sesli içeriklerle hakaret suçu işlenebilmektedir. Atılan hakaret içerikli tweet’lerin veya Instagram gönderilerinin retweet veya repost yöntemleriyle paylaşılması, içeriğin daha fazla kişiye ulaşması amacıyla yapılıyorsa, bu kişilerin de sorumluluğu gündeme gelecektir. Tehdit fiilinin internet üzerinden gerçekleştirilmesi ile, gerçek hayatta olması arasında bir fark yoktur. Suçun bilişim araçları üzerinden işlenmesi halinde ispat açısından en önemli unsur, mesajların veya ifadelerin ekran görüntüsünün (screenshot) alınması, tehdit içerikli videoların veya ses kayıtlarının muhafaza edilmesi olacaktır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Maddeye göre, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde de aynı cezaya hükmolunur. Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. Sosyal medya platformları (Twitter, Facebook, Instagram vb.) üzerinden işlenen hakaret suçlarında aleniyet şartının gerçekleştiği kabul edilmektedir. Maddeye göre, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de aynı cezaya hükmolunur. Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (7258 sayılı Kanun m.5/2). İdari para cezası, idari makamlar tarafından, konusu suç teşkil etmeyip kabahat olarak nitelendirilerek yasaklanan eylem ve davranışlar sonucunda doğrudan yetkili idari makamlarca verilen para cezalarıdır. İdari para cezalarının en önemli özelliği bir suça istinaden değil, kanunen kabahat olarak tanımlanan davranışlar üzerinden düzenlenmeleridir. Kanunda suç olarak tanımlanmış fiillere karşılık verilecek para cezası adli para cezası olarak nitelendirilirken, kabahat olarak tanımlanan fiillere karşılık verilecek para cezası ise idari para cezası olarak nitelendirilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button